Post by author

方生外传

by Startocn, at 21 June 2020, tag : 中文 禁言 网络 五毛

方生外传 作者:startocn 方生者,名是民,号舟子,福建云霄人也。幼颖慧,课余多制标本自娱。及高考,名列前茅,语文单科状元。方生言曰:于其时也,中科大远超清华北大之属,风云际会,多有人杰;生物专业者,格致之学也,能养人科学严谨之精神, …

read more